Konfirmation i Odense Valgmenighed

Her finder du svar på de mest almindelige spørgsmål om konfirmationen i Odense Valgmenighed.

Hvor mange bliver konfirmeret i valgmenigheden?

Der undervises 12 elever på et hold.

Tilmelding foretages skriftlig, samme år som konfirmationsforberedelsen begynder.

Medlemmers børn har fortrinsret til pladserne. Tilmelding hos Inger Bergeon, tlf. 66 125705. e-mail: ihb@km.dk

…det skal være sjovt og spændende.

Vi kan godt lide at have konfirmander i valgmenigheden. Vi synes, det skal være sjovt og spændende for dem.

Vi har gerne et lille hold konfirmander.

Nogle er medlemmer af valgmenigheden , andre er ikke. En del bliver det.Til højre, under ”spørgsmål og svar” kan du læse mere om det konkrete.

Konfirmanderne kommer fra forskellige skoler i Odense og omegn. Derfor har vi undervisning om eftermiddagen.

I min undervisning lægger jeg vægt på samtaler, brainstormings, oplevelser, ud-af-huset-og-se-ting,  Det kan man læse mere om i undervisningsplanen.

Hvilken dag er der konfirmation?

4. lørdag efter påskedag kl. 10.

Hvad kræves der for at deltage?

At man møder op med et åbent sind – og bidrager til den gode snak om liv og tro.

At man har lyst til at komme – og at familien følger med i, hvad der foregår.

Skal man være medlem for at få sit barn konfirmeret i valgmenigheden?

Nej, det er ikke nødvendigt. Men ikke-medlemmer skal betale kr. 1000.- , som går til materialer, arrangementer m.m..

Beløbet refunderes hvis man efterfølgende melder sig ind i Valgmenigheden

Hvordan bliver man medlem?

Man kontakter Inger Bergeon. Sammen med hende udfylder man en formular, hvorefter Inger sørger for det formelle ved indmeldelsen – der bliver herved løst sognebånd fra egen sognekirke og lavet tilmelding til valgmenigheden.

Man er stadig medlem af den danske folkekirke.

Hvordan administreres kirken?

Kirken er medejerbaseret og organiseret som en forening. Der er et menighedsråd, som vælges ved et årsmøde/generalforsamling, hvor medlemmer over 18 år har stemmeret.

Formand for menighedsrådet er:
Anne Grete Pilgaard
Skovbrynet 17, 5260 Odense S
Tlf. 61410052
E-mail: odense.valgmenighed@gmail.com