Konfirmation i Odense Valgmenighed

Her finder du svar på de mest almindelige spørgsmål om konfirmationen i Odense Valgmenighed.

Konfirmationerne, som skulle have været Store Bededag, er på grund af Coronavirus udsat til lørdag d. 19. september kl. 11.00

Konfirmander i Odense Valgmenighed.

…det skal være sjovt og spændende.

Vi kan godt lide at have konfirmander i valgmenigheden. Vi synes, det skal være sjovt og spændende for dem.

Vi har gerne et lille hold konfirmander.

Nogle er medlemmer af valgmenigheden , andre er ikke. En del bliver det.Til højre, under ”spørgsmål og svar” kan du læse mere om det konkrete.

Konfirmanderne kommer fra forskellige skoler i Odense og omegn. Derfor har vi undervisning om eftermiddagen.

I min undervisning lægger jeg vægt på samtaler, brainstormings, oplevelser, ud-af-huset-og-se-ting,  Det kan man læse mere om i undervisningsplanen.

Årets konfirmander 2019

Konfirmander 2019

Årets konfirmander 2019: ”Grislingerne”, stående fra venstre: Karoline Kølle Andersen, Magnus Villemoes, Laurits Hede Sørensen, Alberte Rosendorf Rasmussen. Siddende fra venstre: Eva Schmidt Kristiansdottir, Augusta Johanne Fauerholm Callesen, Aya Anker Dahl, Klara Marie Hellesøe Sørensen

Hvor foregår konfirmandundervisningen?

Den foregår som regel i valgmenighedskirken torsdag eftermiddag kl. 15 – 16.30.

Hvis der bliver to hold, vil man skiftes mellem torsdag morgen og torsdag eftermiddag.

Første gang er i første uge af september.

I løbet af perioden vil noget af undervisningen foregå andre steder og på andre tidspunkter, men det aftales på forhånd.

Konfirmandernes ord til deres billeder over trosbekendelsen

Konfirmandbilleder 2019

Konfirmandernes ord om deres billeder over trosbekendelsen.

Maj 2019.

Aya: Vi forsager….

”Jeg har malet en djævel og 3 stjerner. I hvert sit hjørne, – fordi der er afstand!
De 3 stjerner er gud: far og søn og helligånd.
’Under jorden’ har jeg malet mørk rød, – det er et billede på helved. De 3 stjerner er på himlens blå. Jeg har valgt klare farver. Jeg ville male et glad billede.”

Klara: Vi tror på Gud fader, himlens og jordens skaber…

”Jeg har malet himlen og jorden – alt det, Gud har skabt.
Blomster og træ viser, at der er liv. Solen er lys, – og lyser – og er et billede på Gud.”

Karoline: Vi tror på Jesus Kristus…

”Jesus er ”kind of” nr. 2. ”søn” af Gud – er et talerør/ en megafon for gud: Vi kan tale med Jesus og han siger videre, hvad gud siger.”

Augusta: som er født af jomfru Maria….

”Jeg har malet Maria, der er gravid. Det stråler oppefra, fordi det er Jesus, hun er gravid med. Der er 2 hjerter: et stort for moderen og et lille for drengen. Der er 3 fugle – det er de hellige tre konger.”

Eva: pint under pontius Pilatus…

”Jeg har malet et mørkt billede, fordi det jo handler om død. Og jeg har tegnet mange kors, fordi det jo ikke kun var Jesus, der blev korsfæstet – men en normal ting dengang.”

Alberte: på tredje dag opstanden…

”Jeg har malet 3 farver – hver farve symboliserer, at han opstod – på 3.dagen.
Opfaret til himmels- det har jeg malet med stjerner: den store oppe til højre viser, at han sidder ved guds ’højre hånd’ – en plads for den, der er lige med gud.
’Dømme levende og døde’ – derfor har jeg malet blomster ( de levende) og stjerner
( de døde).”

Laurits: Vi tror på Helligånden…

”Jeg har malet ild. Fordi det er helligånden. Ligesom det tredje vers i ” Spænd over os dit himmelsejl”. Og ’hvid’ – ud som små stråler – fordi det stråler ud. Sort bagved- fordi så bliver ilden mere tydelig.”

Magnus: de helliges samfund…

”Jeg har malet et træ for at vise liv. Og symboler – på træet- hjerte, kors, anker, som symboler for kærlighed, tro og håb. Der er 3 fugle: gud fader, Jesus og helligånd. Det er klare farver, lyse farver: for at vise liv !”

Hvor mange bliver konfirmeret i valgmenigheden?

Der undervises 12 elever på et hold.

Tilmelding foretages skriftlig, samme år som konfirmationsforberedelsen begynder.

Medlemmers børn har fortrinsret til pladserne. Tilmelding hos Inger Bergeon, tlf. 66 125705. e-mail: ihb@km.dk

Hvilken dag er der konfirmation?

St. Bededag kl. 10.

Hvad kræves der for at deltage?

At man møder op med et åbent sind – og bidrager til den gode snak om liv og tro.

At man har lyst til at komme – og at familien følger med i, hvad der foregår.

Skal man være medlem for at få sit barn konfirmeret i valgmenigheden?

Nej, det er ikke nødvendigt. Men ikke-medlemmer skal betale 800 kr., som går til materialer, arrangementer m.m..

Hvordan bliver man medlem?

Man kontakter Inger Bergeon. Sammen med hende udfylder man en formular, hvorefter Inger sørger for det formelle ved indmeldelsen – der bliver herved løst sognebånd fra egen sognekirke og lavet tilmelding til valgmenigheden.

Man er stadig medlem af den danske folkekirke.

Hvad koster det?

Det koster det samme som den almindelige kirkeskat. Man indbetaler bidrag direkte til valgmenigheden og betaler således ikke kirkeskat. Bidraget er fradragsberettiget.

Hvordan administreres kirken?

Kirken er medejerbaseret og organiseret som en forening. Der er et menighedsråd, som vælges ved et årsmøde/generalforsamling, hvor medlemmer over 18 år har stemmeret.

Formand for menighedsrådet er:
Anne Grete Pilgaard
Skovbrynet 17, 5260 Odense S
Tlf. 61410052
E-mail: annegretepilgaard@gmail.com