Konfirmanderne 2020/2021

– deres tanker og ord om deres billeder på trosbekendelsens symboler.

Emilie:
Vi forsager Djævelen og alle hans gerninger og alt hans væsen.
”Jeg har tegnet to sider. På den ene ses gud, bag ham er der nogle mennesker, som skal vise, at han et folk der er på hans ”side”. Guds side er fyldt af glade farver.
På den anden side ses Djævelen, som er mørk og dyster. Der er ingen mennesker på Djævelens side.
Billedet skal vise, hvordan folk ”forsager Djævelen og alle hans gerninger”.

Agnes:
Vi tror på Gud Fader, den Almægtige, himlens og jordens skaber.
”Jeg har valgt at male gud i lotus-stilling i himlen.
Jeg vidste ikke hvordan gud så ud, så jeg tegnede ham som en lys-silhouette med en hellig ring om hovedet og med åbne arme”

Helena:
Vi tror på Jesus Kristus, hans enbårne Søn, vor Herre.
” Jeg har malet nogle mennesker som tænker på Jesus,
og Jesus ser forskellig ud fra person til person, for alle har deres forestilling om hvordan han ser ud. – Fordi den sætning jeg valgte hed: ”Vi tror på Jesus Kristus, hans enbårne Søn, vor Herre.”

Selma:
som er undfanget ved Helligånden, født af Jomfru Maria.
”Da jeg malede dette billede havde jeg svært ved at vise Helligånden.
Jeg valgte at vise det med en due.
Jeg er blevet inspireret af ”Løvernes konge”, hvor aben står med Simba. Derfor har jeg valgt at Jomfru Maria står og holder Jesus op mod Helligånden og den mørke stjernehimmel.”

Nora:
pint under Pontius Pilatus, korsfæstet, død og begravet, nedfaret til dødsriget.
”Jeg har malet Jesus på et kors for at symbolisere at han var pint under Pontius Pilatus. Derudover har jeg valgt nogle glade farver og blomster fordi Jesus var en god person – fyldt af liv.”

Mikkel:
på tredje dag opstanden fra de døde, opfaret til himmels, siddende ved Gud Faders, den Almægtiges, højre hånd, hvorfra han skal komme at dømme levende og døde.
”Jeg har mest fokuseret på, at Jesus sad ved guds højre hånd. Det var den idé jeg fik med det samme, da jeg så sætningerne.
Jeg fik lidt inspiration fra Da Vinci’s ”Salvator Mundi”, fordi jeg synes det passede godt til den retning jeg ville hen med billedet.”

Kasper:
Vi tror på Helligånden, den hellige, almindelige kirke.
”Jeg har malet et billede hvor at man kan se den hellige almindelige kirke og helligånden over det.
Helligånden kigger ned over den almindelige kirke som vi alle kender, på billedet kan man se en kirke fyldt med folk, som er glade. Kirken har en klokke, så det er kirken der starter dagen og slutter dagen. Der er også træer rundt om kirken som viser at der er liv og at jorden ikke er død. Helligånden er en due over kirken, den kigger på kirken og sørger for at alt går retfærdigt til.”

Noah:
de helliges samfund, syndernes forladelse,
”Jeg har tegnet to mennesker, hvor den ene døber den anden. Grunden til, at jeg har valgt at tegne det er, at man bliver forladt (sine synder), når man bliver døbt. Når man bliver døbt deltager man også i det helliges samfund.”

Svante:
kødets opstandelse og det evige liv.
”Jeg har tegnet Jorden der har en regnbue der fører op til lyset.
Lyset symboliserer himlen og regnbuen symboliserer vejen til himlen.
Og der er planeter, fordi der var meget tomt!

Konfirmation i Odense Valgmenighed

Her finder du svar på de mest almindelige spørgsmål om konfirmationen i Odense Valgmenighed.

Hvor mange bliver konfirmeret i valgmenigheden?

Der undervises 12 elever på et hold.

Tilmelding foretages skriftlig, samme år som konfirmationsforberedelsen begynder.

Medlemmers børn har fortrinsret til pladserne. Tilmelding hos Inger Bergeon, tlf. 66 125705. e-mail: ihb@km.dk

…det skal være sjovt og spændende.

Vi kan godt lide at have konfirmander i valgmenigheden. Vi synes, det skal være sjovt og spændende for dem.

Vi har gerne et lille hold konfirmander.

Nogle er medlemmer af valgmenigheden , andre er ikke. En del bliver det.Til højre, under ”spørgsmål og svar” kan du læse mere om det konkrete.

Konfirmanderne kommer fra forskellige skoler i Odense og omegn. Derfor har vi undervisning om eftermiddagen.

I min undervisning lægger jeg vægt på samtaler, brainstormings, oplevelser, ud-af-huset-og-se-ting,  Det kan man læse mere om i undervisningsplanen.

Hvilken dag er der konfirmation?

St. Bededag kl. 10.

Hvad kræves der for at deltage?

At man møder op med et åbent sind – og bidrager til den gode snak om liv og tro.

At man har lyst til at komme – og at familien følger med i, hvad der foregår.

Skal man være medlem for at få sit barn konfirmeret i valgmenigheden?

Nej, det er ikke nødvendigt. Men ikke-medlemmer skal betale 800 kr., som går til materialer, arrangementer m.m..

Hvordan bliver man medlem?

Man kontakter Inger Bergeon. Sammen med hende udfylder man en formular, hvorefter Inger sørger for det formelle ved indmeldelsen – der bliver herved løst sognebånd fra egen sognekirke og lavet tilmelding til valgmenigheden.

Man er stadig medlem af den danske folkekirke.

Hvad koster det?

Det koster det samme som den almindelige kirkeskat. Man indbetaler bidrag direkte til valgmenigheden og betaler således ikke kirkeskat. Bidraget er fradragsberettiget.

Hvordan administreres kirken?

Kirken er medejerbaseret og organiseret som en forening. Der er et menighedsråd, som vælges ved et årsmøde/generalforsamling, hvor medlemmer over 18 år har stemmeret.

Formand for menighedsrådet er:
Anne Grete Pilgaard
Skovbrynet 17, 5260 Odense S
Tlf. 61410052
E-mail: annegretepilgaard@gmail.com