Ønsker I en vielse, ring da til præsten og aftal et tidspunkt. Eller send en mail.
Med Inger aftaler I både en dato for vielsen og for en samtale inden.
Ønsker I en vielse udenfor kirkerummet, kan I også spørge om mulighederne for det.
Inden vielsen skal I aflevere en “prøvelsesattest” til Inger. Om udarbejdelse af den, kan I læse mere om på Borgerservice. Den er et dokument, der viser begge parters civilstand. Den afløste det, der kaldtes “lysning i kirken” før i tiden.
.
Bryllup for ikke medlemmer koster kr. 5000.-
Er brud eller gom medlem er det gratis.
.
.
Odense Valgmenighed har ikke andre indtægter end medlemmernes betaling.
Det er en forudsætning for menighedens virke, at vi modtager bidrag eller gaver fra medlemmerne udover betaling af medlemskontingent. 
Vores økonomi er god, – men vi vil meget gerne have medlemmer.
Vi aflønner selv præst og alt personale.
Det er baggrunden for, at vi tager betaling for kirkelige handlinger, når man ikke er medlem.
Personalet er altid meget hjælpsomme overfor enhver.