Samarbejde med andre

Samarbejde med andre

Det er en selvfølge for Odense Valgmenighed at samarbejde med andre.

Vi har fælles arrangementer med Odense Højskoleforening og med Grundtvigsk Forum.

Vores lokaler benyttes bl.a. af Højskoleforeningens læsekredse og KAMMEEMUSIK ODENSE.

Vi har gensidig glæde af kontakterne med friskolerne i OdenseStige, Højby og Bellinge i forbindelse med undervisning eller brug af kirken.

Der er en naturlig tilknytning til de andre grundtvigske fri- og valgmenigheder på Fyn og i Danmark.

Vi vil gerne samarbejde med de andre kirker i Odense, når der er lejlighed til det. Vi er f.eks. medlem af Folkekirkens Tværkulturelle Samarbejde og medlem af ”Den fynske sorggruppe for børn og unge”.

Vi prioriterer, at valgmenighedens præst har tid til sociale aktiviteter med kolleger i provstiet som f.eks sorggrupper for voksne og supervision.

Kommende begivenheder

Odense Valgmenighed og de fire friskoler: Odense, Højby, Stige og Ådalskolen,
har siden marts 2013 aftalt at besøge hinanden hvert halve år.
Næste møde bliver omtalt her, så snart sted og dato er fastlagt.