Samarbejde med andre

Samarbejde med andre

Det er en selvfølge for Odense Valgmenighed at samarbejde med andre.

Vi har fælles arrangementer med Odense Højskoleforening og med Grundtvigsk Forum.

Vores lokaler benyttes af Højskoleforeningens læsekredse.

Vi har gensidig glæde af kontakterne med friskolerne i OdenseStige, Højby og Bellinge i forbindelse med undervisning eller brug af kirken.

Der er en naturlig tilknytning til de andre grundtvigske fri- og valgmenigheder på Fyn og i Danmark.

Vi vil gerne samarbejde med de andre kirker i Odense, og deltager når der f.eks. er fælles friluftsgudstjeneste. Vi er medlem af Folkekirkens Tværkulturelle Samarbejde, støtter “Børn og Unge i Sorg på Fyn”, og deltager i den årlige kirkevandring.

Vi prioriterer, at valgmenighedens præst har tid til aktiviteter som Kirkens Korshærs Råd, værestedet “Paraplyen”, Folkekirkens Kirke -skolesamarbejde m.m.

Kommende begivenheder

Odense Valgmenighed og de fire friskoler: Odense, Højby, Stige og Ådalskolen,
har siden marts 2013 aftalt at besøge hinanden hvert halve år.
Næste møde bliver omtalt her, så snart sted og dato er fastlagt.