Med præsten aftales tidspunkt for bisættelse eller begravelse, og ofte er det bedemanden, der sørger for det.
Præst Inger Hjuler Bergeon aftaler tidspunkt med familien om samtale.
De allerfleste begravelser/bisættelser finder sted fra vores smukke kirkerum.
Men enkelte gange ønsker familien, at det skal foregå i en anden kirke og det kan aftales med Inger.
.
.
Begravelse eller bisættelse for medlemmer er gratis.
For ikke medlemmer kr. 5000,-
Er afdøde ikke medlem, men ægtefælden er, er det ½ pris, kr. 2500.-
.
.
Odense Valgmenighed har ikke andre indtægter end medlemmernes betaling. 
Denne svarer til den kirkeskat, der betales i en sognekirke i Odense kommune.
Vores økonomi er god, – men vi vil meget gerne have medlemmer.
Vi aflønner selv præst og alt personale.
Det er baggrunden for, at vi tager betaling for kirkelige handlinger, når man ikke er medlem.
Personalet er altid meget hjælpsomme overfor enhver.