Præst Inger Hjuler Bergeon,
Finsens Alle 25, 5250 Odense M
tlf. 66 12 57 05 – mail: ihb@km.dk
– fredag er fridag

Formand Anne Grete Pilgaard
Tlf. 61 41 00 52
Mail: odense.valgmenighed@gmail.com

Næstformand Christina Redts Rønlev
Tlf. 22 91 68 54
Mail: christinaroenlev@gmail.com

Kasserer Henrik Therkelsen
Tlf. 21 69 01 48
Mail: restato@restato.dk

Astrid Bojesen
Tlf. 61 78 46 15
Mail: astridbojesen@gmail.com

Kirkeværge Jørgen Findsen
Tlf. 20 41 95 89
Mail: findsen@nal-net.dk

Terese Højmark Jensen
Tlf. 22884917
Mail: jensenterese@hotmail.com

Claus Bach Wognsen
Tlf. 61 69 36 22
Mail: bach@wognsen.dk

Hanne Staack
Tlf. 61 33 76 01
Mail: staack.hanne@gmail.com

Louise Mosbæk Rush Johannesen
Tlf. 28 92 36 94
Mail: lomo@odense.dk