Om Odense Valgmenighed

Odense valgmenighed er en grundtvigsk valgmenighed, oprettet i 1883 af mennesker i og omkring Odense.
Vores grundpiller er: Frihed, medbestemmelse, medejerskab, selvbestemmelse, ansvar og samfundsbevidsthed.

Grundtvigsk ?

Odense valgmenighed er en grundtvigsk valgmenighed.
Den blev oprettet i 1883 af mennesker i Odense og omegn.
Odense Valgmenighed er en del af den grundtvigske bevægelse, som i anden halvdel af 1800-tallet var meget aktiv i samfundets udvikling.

Det grundtvigske giver sig udslag i den måde, vi opfatter menighed, kirke og gudstjeneste på.
Samt i de emner, vi beskæftiger os med.
Man adskiller i den grundtvigske bevægelse det, der hører kirken til og det, der hører samfundet og skolelivet til.
Det er hverken et kirkeligt hierarki eller en statslig institution, der danner en kirkes skelet, men menneskers tro gennem tiden.
Den kristne tros udtryk ændres naturligvis af den tid og den situation, mennesker lever i.
Men dåb og nadver er nogle kernepunkter, som altid har dannet kirke.
Vi bruger den danske salmebog og følger kirkeårets tekster og liturgi, som andre menigheder i folkekirken.
Foredrag, møder og undervisning i Odense Valgmenighed er adskilt fra gudstjenesterne.
Nok foregår det i samme lokale, for vi har kun eet, men der er en bevidsthed
om ikke at sammenblande forkyndelse og foreningsliv.

Følgende ord er pejlemærker for Odense grundtvigske valgmenighed:
Frihed, medbestemmelse, medejerskab, selvbestemmelse, ansvar, samfundsbevidsthed.

En grundtvigsk valgmenighed – hvad er det ?

En valgmenighed er en del af Den danske Folkekirke.

Dåb, konfirmation, vielse, begravelse/bisættelse er derfor de samme.
Den er ikke organiseret som en sognekirke efter bopæl, men medlemmerne kommer mange steder fra.

De har valgt at have valgmenigheden som deres kirke. En valgmenighed er ejet af medlemmerne.
Der er et udstrakt selvstyre, og det gør vejen kort fra beslutning til udførelse.
Den fungerer som en forening med vedtægter, årsmøde (generalforsamling) og bestyrelse.
Som medlem har man direkte indflydelse ved årsmødet.

Valgmenigheden er økonomisk selvstændig og modtager derfor ingen støtte fra stat eller kommune.

Det er en forudsætning for menighedens virke, at vi modtager bidrag eller gaver fra medlemmerne udover betaling af medlemskontingent.

Valgmenigheden ansætter og aflønner selv præst, organist, kirketjener og kirkesanger.

Find os på facebook

Du kan finde Odense Valgmenighed på Facebook, hvor du kan se meget mere om vores aktiviteter, daglige gøremål andre spændende inlæg.