Præst Inger Hjuler Bergeon,
Finsens Alle 25, 5250 Odense M
tlf. 66125705 – mail: ihb@km.dk
– fredag er fridag

Kirkens CVR nr.: 61474315
Kirkens bankkonto: 1551 6449263

.

Menighedsrådet

Formand Anne Grete Pilgaard, tlf. 61410052 – mail: odense.valgmenighed@gmail.com

Næstformand: Christina Redts Rønlev, tlf. 22916854 – mail: christinaroenlev@gmail.com

Kasserer Henrik Therkelsen, tlf. 21690148 – mail: restato@restato.dk

Sekretær Stine Bett Andersen, tlf. 61662419 – mail: stine.bett@gmail.com

Kirkeværge Jørgen Findsen, tlf. 20419589 – mail: findsen@nal-net.dk

Helene Sønderby, tlf. 26188301 – mail: sonderbyhelene@gmail.com

Claus Bach Wognsen, tlf. 61693622 – mail: bach@wognsen.dk

Hanne Staack, tlf. 61337601 – mail: staack.hanne@gmail.com

Louise Mosbæk Rush Johannesen, tlf. 28923694 – mail: lomo@odense.dk

Ansatte

Kirketjener Annalise Rasmussen, tlf. 66175920 – mail: amta@mail.dk

Organist Carsten S. Sindvald, tlf. 51149084 – mail:  carstensindvald@yahoo.dk

Kirkesanger Finn Henriksen, tlf. 20741945 – mail: finn.sax@gmail.com

Regnskabsfører Lone Rosager Poulsen, tlf. 22169861 – mail: mail@rosagerregnskab.dk